Tomasz Blicharz

nie ma takiego slidera

Zarządca licencjonowany

Jan Blicharz

Numer Licencji: 691

Odbiór odpadów wielogabarytowych

Terminy odbioru odpadów wielogabarytowych w roku 2019 przedstawiają się w sposób mastępujący:
 
Przypominamy, że odpady wielogabarytowe można wystawić jeden dzień przed terminem wywozu
przy śmietniku po uprzednim poinformowaniu Zarządcy pod numerem telefonu 95 760 55 32.