Tomasz Blicharz

nie ma takiego slidera

Zarządca licencjonowany

Jan Blicharz

Numer Licencji: 691

Koszty wywozu odpadów

1. Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XI/91/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA od dnia 01 pażdziernika 2019
 
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 18,00 zł miesięcznie od osoby.
 
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi 28,00 zł miesięcznie od osoby.