Tomasz Blicharz

nie ma takiego slidera

Zarządca licencjonowany

Jan Blicharz

Numer Licencji: 691

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków

Ceny i opłaty za dostawę wody  i odbiór ścieków obowiązujące w okresie od 01 lutego 2020 do 31 stycznia 2021
przedstawiają się w sposób następujący:
 
    cena za 1m3 wody i odprowadzenie ścieków wynosi 14,84 zł.