Tomasz Blicharz

Zarządca licencjonowany

Jan Blicharz

Numer Licencji: 691

Koszty wywozu odpadów

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI/304/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 października 2017 r.

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 12,00 zł mie [...]

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków

Ceny i opłaty za dostawę wody  i odbiór ścieków obowiązujące w okresie od 01 września 2017 do 31 sierpnia 2018

przedstawiają się w sposób następujący:

Odbiór odpadów wielogabarytowych

Terminy odbioru odpadów wielogabarytowych w roku 2018 przedstawiają się w sposób mastępujący: