Tomasz Blicharz

Zarządca licencjonowany

Jan Blicharz

Numer Licencji: 691

Koszty wywozu odpadów

1. Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XI/91/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA od dnia 01 pażdziernika 2019
 
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 18,00 zł m [...]

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków

Ceny i opłaty za dostawę wody  i odbiór ścieków obowiązujące w okresie od 01 lutego 2020 do 31 stycznia 2021
przedstawiają się w sposób następujący:
 
    ce [...]

Odbiór odpadów wielogabarytowych

Terminy odbioru odpadów wielogabarytowych w roku 2019 przedstawiają się w sposób mastępujący:
 
  •     najbliższy termin  -  19.10.2020
Przypominamy, że [...]